×
Creating solutions

Ako zabrániť aby VMware Player vytváral virtuálnu pamäť na disku

Vzhľadom na limitovanú kapacitu SSD som si všimol, že po novej inštalácii OS Windows a VMware Playera 6.0, keďže najnovšia verzia mi kompletne poškodila virtuálku, som zistil, že aj napriek dostatku pamäte 16 GB a alokovanej 8 GB pre virtuálny stroj si týchto 8 GB VMware Player swapoval aj na disk. Kvôli tomuto swapovaniu sa tak spomaľoval chod virtuálky, zmenšovala voľná kapacita SSD a zároveň aj dochádzalo k zbytočnému opotrebovávaniu SSD, keďže životnosť sa odvíja od počtu zápisov.
Ako prvé som vyskúšal zápis
1
hard-disk.hostBuffer = "disabled"
Žiaľ tento zápis nebol z pohľadu odstránenia swapovania úspešný. Následne som použil zápis
1
mainMem.useNamedFile = "FALSE"
Tento zápis už bol úspešný.

Záver

V tomto prípade som zápisy vykonával do konfiguračného súboru *.vmx.


Softvér,VMware Player,vmem,virtual memory,file,size
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest