×
Creating solutions

Ako zabezpečiť zalamovanie textu presahujúceho bunku v Exceli

Pri práci v tabuľkovom procesore Excel je niekedy potrebné nastaviť automatické zalamovanie textu, ktorý presahuje definovanú šírku bunky. V opačnom prípade nastáva "pretekanie" textu bunky čo spôsobuje neželaný efekt.
Obrázok: Demonštrácia pretekania textu cez susediace bunky.
Demonštrácia pretekania textu cez susediace bunky.
Zamedzeniu pretekania textu do susednej bunky je možné vykonať nasledovne:
1. Stlačenie pravého tlačidla myši nad bunkou s textom, ktorý sa má zalamovať.
2. V kontextovom menu kliknúť na položku Formátovať bunky (Format Cells).
3. Kliknúť na kartu Zarovnanie (Alignment).
4. Zaškrtnúť políčko Zalomiť text (Wrap text).
Obrázok: Zalomenie pretekajúceho textu v bunke.
Zalomenie pretekajúceho textu v bunke.

Záver

Zrušenie automatického zalamovania textu v bunke sa vykoná rovnakým postupom len v poslednom kroku sa zruší označenie políčka Zalomiť text (Wrap text).


Microsoft Office,office,excel,nový riadok,softvér,zalamovanie,bunka,wrap
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest