×
Creating solutions

Ako vytvoriť zaujímavý dialog (Dojo)

Pri tvorbe dialógového okna prostredníctvom frameworku Dojo som nechtiac cez CSS vytvoril modálne okno, ktoré som nakoniec nechal aj v aplikácii. Pôvodným cieľom bolo upraviť hlavičku dijitu a v dolnej časti vycentrovať vertikálne text. Výsledkom jednoduchých úprav bolo modálne okno, ktorého vytvorenie je demonštrované v tomto článku.
Prvým krokom bolo vytvorenie dialogu s upravenou hlavičkou a centrovaným textom.
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#infoDialog .dijitDialogTitleBar {
font-size: 12px;
font-weight: bold;
text-align: left;
}
#infoDialog {
width: 400px;
height : 100px;
text-align: center;
}
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
require(["dojo/ready", "dijit/Dialog"], function(ready, Dialog) {
ready(function() {
var infoDialog = new Dialog({
title: "Information",
content: "Loading data from server, please try again later.",
id: "infoDialog"
});
infoDialog.show();
});
});
Obrázok: Dialog vyžadujúci vertikálne centrovanie hlavného textu.
Dialog vyžadujúci vertikálne centrovanie hlavného textu.
Pôvodným cieľom bolo vytvoriť nasledujúce modálne okno (dialog).
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#infoDialog .dijitDialogTitleBar {
font-size: 12px;
font-weight: bold;
text-align: left;
}
#infoDialog {
width: 400px;
height : 100px;
text-align: center;
}
#infoDialog .dijitDialogPaneContent {
line-height : 50px;
}
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
require(["dojo/ready", "dijit/Dialog"], function(ready, Dialog) {
ready(function() {
var infoDialog = new Dialog({
title: "Information",
content: "Loading data from server, please try again later.",
id: "infoDialog"
});
infoDialog.show();
});
});
Obrázok: Finálná podoba pôvodného dialogu.
Finálná podoba pôvodného dialogu.
Malými zmenami CSS je možné vytvoriť nasledujúce modálne okno.
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#infoDialog .dijitDialogTitleBar {
font-size: 12px;
font-weight: bold;
}
#infoDialog {
width: 400px;
height : 100px;
text-align: center;
line-height : 90px;
}
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require(["dojo/ready", "dijit/Dialog"], function(ready, Dialog) {
ready(function() {
var infoDialog = new Dialog({
title: "Loading data from server, please try again later.",
id: "infoDialog"
});
infoDialog.show();
});
});
Obrázok: Upravená podoba dijitu Dialog.
Upravená podoba dijitu Dialog.
Prípadne je možné upraviť modálne okno do nasledujúcej podoby.
Príklad: Zápis do elementu <style>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
#infoDialog .dijitDialogTitleBar {
font-size: 14px;
}
#infoDialog {
width: 400px;
height : 100px;
text-align: center;
line-height : 90px;
}
Príklad: Zápis do elementu <script>.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
require(["dojo/ready", "dijit/Dialog"], function(ready, Dialog) {
ready(function() {
var infoDialog = new Dialog({
title: "Loading data from server, please try again later.",
id: "infoDialog"
});
infoDialog.show();
});
});
Obrázok: Upravená podoba pôvodného dijitu Dialog.
Upravená podoba pôvodného dijitu Dialog.

Záver

Máte aj vy vytvorenú dáku zaujímavú úpravu dijitu Dialog? Podeľte sa o ňu prostredníctvom komentára.


Dojo,tipy a triky,programovanie,dialog,dijit/Dialog,CSS,modálne okno
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest