×
Vytvárame riešenia

Ako vytvoriť textový dokument vo Windows

Vytvorením textového dokumentu vzniká rýchla forma uchovania informácií. Vzhľadom na to, že textový dokument neobsahuje okrem zalomenia riadkov žiadne formátovanie textu, je ho možné bez problémov zobraziť v rôznych typoch operačných systémov.
Tvorba textových dokumentov môže súvisieť s rýchlymi poznámkami či ako prostriedok pre odstránenie formátovania zdrojového textu a vloženie do príslušnej aplikácie, ktorá pôvodné formátovanie nepodporuje alebo má problém so správnym zobrazením.
Pre vytvorenie textového dokumentu je potrebné sa nastaviť do príslušného adresára (priečinka). To je možné vykonať cez tlačidlo Štart (Start), kliknutie na položku Počítač (Computer), zvolenie príslušnej jednotky pevného disku a vyhľadanie priečinka, v ktorom má byť textový dokument vytvorený.
Po nastavení sa do správneho priečinka je potrebné vyvolať kontextovú ponuku. To sa vykoná stlačením pravého tlačidla myši. Následne sa z kontextovej ponuky vyberie položka Nový a zo zobrazenej ponuky položka Textový dokument. Nakoniec sa zadá názov textového dokumentu. Textový dokument je možné otvoriť dvojklikom myši.

Záver

Z estetického hľadiska je vhodné príponu *.TXT vždy zmeniť na malé písmená *.txt. Zmenu prípony je možné vykonať ľavým kliknutím na súbor a umiestnením kurzora na začiatok textu prípony. Potom stačí už len klávesom Delete existujúcu príponu zmazať a napísať novú. Editácia sa ukončí klávesom Enter alebo ľavým kliknutím mimo editované pole. V prípade, že sa objaví okno s otázkou, či naozaj chcete zmeniť príponu súboru, stlačte tlačidlo Áno.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 20.2.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, textový dokument


Windows,Windows,textový dokument
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších