×
Creating solutions

Ako vytvoriť súbor lessc.cmd

Pri práci s NetBeans a Less je potrebné pre automatické mapovanie a transformovanie súborov *.less na *.css definovať cestu k súboru lessc.cmd. Aj keď NetBeans uvádza, že mu stačí prístup k súboru lessc, na Windows 8 je potrebné použiť súbor lessc.cmd, ktorý volá cez Node.js súbor lessc.
Obrázok: Chybové okno ak použijem lessc a nie lessc.cmd.
Chybové okno ak použijem lessc a nie lessc.cmd.
Súbor lessc.cmd nie je priamo súčasť balíčka npm. Dá sa získať z inštalácie Less cez inštalátor (Používame pre-processor Less vo vývojovom prostredí Eclipse) alebo npm. Ak chceme pracovať len s balíčkami vytvorenými cez npm, je možné súbor lessc.cmd si vytvoriť alebo vojsť do adresára .bin a použiť existujúci súbor lessc.cmd.
V tomto článku uvediem ako vytvoriť vlastný súbor lessc.cmd. Uvedené riešenie počíta, že Node.js je zapísaný v PATH, keďže súbor lessc je volaný cez node.exe. Súbor lessc.cmd je potrebné umiestniť do adresára node_modules\less.
Príklad: Obsah súboru lessc.cmd,
1
@"node.exe" "%~dp0node_modules\less\bin\lessc" %*

Záver

Zápis %~dp0 zabezpečí správnu cestu k súboru. Tí šikovnejší si môžu súbor lessc.cmd umiestniť podľa potreby a upraviť si cestu k súboru lessc. Samozrejme súbor lessc.cmd nie je potrebné vytvárať, stačí ho použiť z adresára .bin v node_modules.


Softvér,Less,lessc,lessc.cmd,css,install,configuration,inštalácia,konfigurácia,NetBeans,npm,Node.js,package
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest