×
Vytvárame riešenia

Ako vytvoriť súbor bat vo Windows

Dávkové súbory (batch files) sú súbory so skriptom, prostredníctvom ktorého možno definovať príkazy pre operačný systém. Najčastejšie ide o príkazy pracujúce so súbormi (vytvorenie, kopírovanie, mazanie, presúvanie a podobne). Dávkové súbory vo Windows majú príponu *.bat. Vytvárajú sa rovnako ako textové dokumenty.
Ako prvé je potrebné zvoliť adresár (priečinok), v ktorom má byť dávkový súbor vytvorený. Priečinok je možné vybrať cez ikonu Počítač (Computer). Po vybratí priečinku, v ktorom má byť dávkový súbor vytvorený, je potrebné zobraziť kontextové menu pre vytvorenie nového dokumentu. Kontextové menu sa zobrazí pravým kliknutím. Kurzor nesmie byť nastavený na súbore alebo adresári. V opačnom prípade sa zobrazí kontextové menu s ponukou pre prácu so súborom alebo adresárom. My potrebujeme zobraziť kontextové menu pre prácu s aktuálnym priečinkom, v ktorom sme nastavení. Vhodným miestom pre pravé kliknutie je prázdne biele miesto v okne.
Po zobrazení správneho kontextového menu je potrebné zvoliť položku Nový (New) a následne položku Textový Dokument (Text Document). Ďalším krokom je zmena názvu súboru. V poli pre názvom súboru je potrebné zmazať všetky znaky a napísať požadovaný názov súboru (napr. start.bat). Keďže chceme zmeniť názov prípony, zobrazí sa okno s upozornením, že chceme zmeniť príponu súboru. Okno zatvoríme potvrdením cez tlačidlo Yes. Týmto krokom bolo dokončené vytvorenie prázdneho dávkového súboru. Zápis príkazov je možné vykonať prostredníctvom textového editora.

Záver

Pre efektívnejšiu prácu so súbormi slúžia súborové manažéry, v ktorých býva práca so súbormi prehľadnejšia a v prípade tvorby akéhokoľvek typu súboru aj bez zbytočného upozorňovania a potvrdzovania.


Windows,príkazový riadok,command line,batch
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších