×
Creating solutions

Ako vytvoriť šablónu v NetBeans

Medzi efektívne techniky programovania patria aj vopred pripravené šablóny. Tie následne stačí mierne modifikovať a k dispozícii je rýchlo funkčný kód. Z tohto pohľadu nezaostáva ani vývojové prostredie NetBeans, ktoré rovnako ako iné IDE ponúka tvorbu šablón. Tvorba šablón je jednoduchá, no žiaľ aj súčasná verzia NetBeans(7.3) nesprávne priraďuje názvy vytvorených šablón.
Pre vytvorenie šablóny je potrebné nalistovať súbor, ktorý bude pridaný do zoznamu šablón. Po jeho nalistovaní stačí pravým tlačidlom vyvolať kontextovú ponuku a zvoliť položku s názvom Save As Template.... Následne je potrebné vybrať kategóriu, pod ktorou sa bude šablóna zobrazovať. Kategória je dôležitá pri vytváraní nového súboru podľa šablóny, kedy ak nie je šablóna v zozname najpoužívanejších šablón, je ju potrebné vyhľadať.
Významnosť kategórií s novou verziou NetBeans naberá ešte väčšiu dôležitosť, kedy na základe typu projektu je ponúkaná len skupina kategórií, ktoré majú súvislosť s daným programovacím jazykom. Nesprávne zaradenie šablóny bude znamenať jej nedostupnosť. Tento negatívny jav je možné vidieť na projektoch HTML5, kedy nie všetky šablóny z verzie 7.3 sú viditeľné aj vo verzii 7.4. Zostáva len dúfať, že tento nedostatok bude čoskoro odstránený.

Záver

Šablóny je možné aj čiastočne automatizovať prostredníctvom preddefinovaných parametrov (replacerov), ktoré pri jej vytváraní vkladajú aktuálne dáta. Okrem zautomatizovania je ich možné aj dodatočne upravovať či premenovať.


Softvér,NetBeans,template,šablóna
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest