×
Creating solutions

Ako vytvoriť remove() pre Array

Keďže momentálne pracujem prevažne len s frameworkom Dojo Toolkit, potreboval som používať niečo rýchle na mazanie prvkov z poľa. Keďže som v Dojo nič takého nenašiel, vytvoril som si vlastnú metódu remove().
Do metódy je možné zadať reťazec ako jeden argument alebo pole ak je potrebné zmazať viacero prvkov z poľa.
Príklad: Metóda remove() pre objekt Array.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
var array = ["a", "b", "c", "d", "e", "f", "g"];
/**
* Find and remove item/items from an array
*
* @param String || Array param
* @returns undefined
*/
Array.prototype.remove = function (param) {
var i = 0;
var isArray = param instanceof Array;
function remove(p) {
var i = this.indexOf(p);
if (i != -1) {
this.splice(i, 1);
}
}
if (isArray) {
for (i; i < param.length; i++) {
remove.call(this, param[i]);
}
}
else {
remove.call(this, param);
}
}
array.remove("b");
console.log(array);
array.remove(["a", "g"]);
console.log(array);

Záver

V prípade, že chcete daný príklad vylepšiť, napíšte zlepšováky do komentára.


JavaScript,remove(),Array,call(),instanceof
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest