×
Vytvárame riešenia

Ako vytvoriť pole vo Visual Basicu

V tomto článku predstavím, ako sa vytvára jednorozmerné prázdne pole, preddefinované pole a ako je možné do poľa pridať hodnoty neskôr.
Pole sa vytvára definovaním jeho rozsahu a typu hodnôt, ktoré bude pole obsahovať. Ak poľu nie sú priradené hodnoty, jednotlivé pozície budú mať hodnotu null.
Príklad: Vytvorenie prázdneho poľa typu String z piatimi prvkami.
1
Dim arr(0 To 4) As String
V nasledujúcom príklade je vytvorené prázdne pole a následne vyplnené hodnotami typu String.
Príklad: Vytvorenie prázdneho poľa typu String a neskoršieho priradenia hodnôt.
1
2
3
4
5
6
Dim arr(0 To 4) As String
arr(0) = "One"
arr(1) = "Two"
arr(2) = "Three"
arr(3) = "Four"
arr(4) = "Five"
V prípade, že nie je všetkým prvkom v poli priradená hodnota, nepriradené položky budú mať hodnotu null.
Príklad: Vytvorenie poľa s mixom hodnôt typu null a String.
1
2
3
4
Dim arr(0 To 4) As String
arr(2) = ""
arr(3) = "Four"
arr(4) = "Five"
Pri tvorbe polí s preddefinovanými hodnotami sa neuvádza rozsah. V prípade poľa typu Boolean sú hodnoty 1 a 0 konvertované na True a False.
Príklad: Vytvorenie poľa typu Integer s preddefinovanými hodnotami.
1
Dim arr() As Integer = {0, 1, 2, 3}
Príklad: Vytvorenie poľa typu String s preddefinovanými hodnotami.
1
Dim arr() As String = {"Adam", "Matej", "Peter", "Zuzana", "Andrea"}
Príklad: Vytvorenie poľa typu Boolean s preddefinovanými hodnotami.
1
Dim arr() As Boolean = {False, True, 1, 0, 1}

Záver

Verím, že vám tento článok pomôže pri spoznávaní Visual Basicu nakoľko nájsť príklady s preddefinovanými hodnotami nie je ľahké.


Visual Basic,Array,pole,
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších