×
Creating solutions

Ako vytvoriť pole vo Visual Basicu

V tomto článku predstavím, ako sa vytvára jednorozmerné prázdne pole, preddefinované pole a ako je možné do poľa pridať hodnoty neskôr.
Pole sa vytvára definovaním jeho rozsahu a typu hodnôt, ktoré bude pole obsahovať. Ak poľu nie sú priradené hodnoty, jednotlivé pozície budú mať hodnotu null.
Príklad: Vytvorenie prázdneho poľa typu String z piatimi prvkami.
1
Dim arr(0 To 4) As String
V nasledujúcom príklade je vytvorené prázdne pole a následne vyplnené hodnotami typu String.
Príklad: Vytvorenie prázdneho poľa typu String a neskoršieho priradenia hodnôt.
1
2
3
4
5
6
Dim arr(0 To 4) As String
arr(0) = "One"
arr(1) = "Two"
arr(2) = "Three"
arr(3) = "Four"
arr(4) = "Five"
V prípade, že nie je všetkým prvkom v poli priradená hodnota, nepriradené položky budú mať hodnotu null.
Príklad: Vytvorenie poľa s mixom hodnôt typu null a String.
1
2
3
4
Dim arr(0 To 4) As String
arr(2) = ""
arr(3) = "Four"
arr(4) = "Five"
Pri tvorbe polí s preddefinovanými hodnotami sa neuvádza rozsah. V prípade poľa typu Boolean sú hodnoty 1 a 0 konvertované na True a False.
Príklad: Vytvorenie poľa typu Integer s preddefinovanými hodnotami.
1
Dim arr() As Integer = {0, 1, 2, 3}
Príklad: Vytvorenie poľa typu String s preddefinovanými hodnotami.
1
Dim arr() As String = {"Adam", "Matej", "Peter", "Zuzana", "Andrea"}
Príklad: Vytvorenie poľa typu Boolean s preddefinovanými hodnotami.
1
Dim arr() As Boolean = {False, True, 1, 0, 1}

Záver

Verím, že vám tento článok pomôže pri spoznávaní Visual Basicu nakoľko nájsť príklady s preddefinovanými hodnotami nie je ľahké.


Visual Basic,Array,pole,
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest