×
Vytvárame riešenia

Ako vytvoriť dátum pre formát RSS (PHP)

Pri tvorbe internetových stránok je často potrebné pracovať aj s dátumom a časom. Spôsoby manipulácie s týmto formátom sú rôzne. Každá aplikácia môže vyžadovať iný typ formátu. Pri tvorbe súborov RSS je potrebné dátum konvertovať do formátu v zmysle RFC 2822. Dátum sa umiestňuje do elementu <pubDate>.
V tomto článku bude demonštrovaná konverzia formátu
1
dd.mm.yyyy
na formát podľa sekcie 3.3
1
day-name, day month-name year time-of-day zone
Príklad: Dátum a čas vo formáte RFC 2822.
1
Tue, 01 Jan 2013 12:00:00 +0100
Do premennej date_lf, ktorá reprezentuje dátum v lokálnom formáte, sa uloží dátum s formátom dd.mm.yyyy. Prostredníctvom funkcie explode() sa extrahuje deň, mesiac a rok. Pre konverziu dátumu na sekundy sa použije funkcia mktime() čím vytvoríme časovú známku timestamp. Časová známka je vyjadrenie aktuálneho času a dátumu v sekundách od dňa 1.1.1970 a času 00:00:00 v zóne GMT.
1
2
// Formát zápisu funkcie mktime()
mktime(h, m, s, mm, dd, yyyy)
Parameter r vo funkcii date() formátuje časovú známku na formát podľa RFC 2822. Následne je možné takto upravený dátum použiť pri tvorbe súborov RSS alebo iné účely.
Príklad: Konverzia dátumu na formát RFC 2822
1
2
3
4
5
6
7
8
9
$date_lf = "1.1.2013"; // local format
$date_pf = explode(".", $date_lf); // parsed format
$timestamp = mktime(12, 0, 0, $date_pf[1], $date_pf[0], $date_pf[2]);
$date_rfc2822 = date("r", $timestamp);
echo $date_rfc2822;

Záver

Funkcia date() umožňuje konvertovať celý dátum alebo jeho časť aj do iných formátov.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 11.1.2013
Kategória: PHP
Značky: php, date, mktime, rss, programovanie, rfc 2822


PHP,PHP,date,mktime,RSS,programovanie,RFC 2822
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších