×
Creating solutions

Ako vypnúť Windows, keď funkcia Shut down nefunguje

Operačný systém Windows nie vždy funguje spoľahlivo. Príkladom je stav, kedy nie je možné vypnúť počítač cez tlačidlo Shut down. V takomto prípade zostáva používateľovi len tlačidlo pre vypnutie zariadenia, ktoré je potrebné zväčša podržať stlačené niekoľko sekúnd, alebo použiť príkaz pre vypnutie počítača či zmeniť nastavenie tlačidla napájania.
Príkaz pre vypnutie počítača sa píše do príkazového riadka. Príkazový riadok sa spustí cez kombináciu kláves Win + R, ktorá otvorí okno Run, a text cmd. Po zadaní textu cmd do poľa Open v okne Run je potrebné ešte stlačiť kláves Enter. Výsledkom operácie je otvorenie okna s príkazovým riadkom.
Do okna príkazového riadka stačí zadať nasledujúci príkaz:
Príklad: Okamžité vypnutie operačného systému Windows.
1
shutdown /s /t 0
Parameter /s zabezpečí funkciu shut down. Parameter /t 0 definuje čas, kedy sa má systém vypnúť. V prípade, že je otvorená aplikácia, ktorá bráni vypnutiu počítača, je možne použiť nasledujúci príkaz.
Príklad: Okamžité vypnutie operačného systému Windows a ukončenie aplikácií.
1
shutdown /s /t 0 /f

Odkaz na ploche

Ďalšou možnosťou, ktorá nielen zabezpečí vypnutie počítača, ale aj zrýchli tento proces, je vytvorenie odkazu a umiestnenie na plochu. Odkaz sa vytvorí nasledujúcim postupom.
1. Umiestnenie kurzora na plochu.
2. Stlačenie pravého tlačidla myši čím sa vyvolá kontextové menu.
3. Kliknutie na položku Nový (New).
4. Kliknutie na položku Odkaz (Shortcut).
5. Vloženie textu C:\Windows\system32\shutdown.exe /s /t 0.
6. Stlačenie tlačidla Ďalej (Next).
7. Zadanie textu pre názov odkazu, napr. Shut down.
8. Stlačenie tlačidla Dokončiť (Finish).
Výsledkom operácie je umiestnenie odkazu na plochu.

Nastavenie tlačidla napájania

Ďalšou možnosťou, ktorá môže zabezpečiť vypnutie počítača, je zmena funkcie tlačidla napájania. Tá sa vykoná cez písanie textu power na úvodnej obrazovke, kde je potrebné sa nastaviť na kategóriu Nastavenie (Settings) a z výsledkov vyhľadávania zvoliť položku Zmeniť funkciu tlačidla napájania (Change what the power button do). V okne Systémové nastavenie (System Settings) je potrebné zrušiť zaškrtnutie položky Turn on fast startup (recommended).
V prípade, že položke nie je možné zrušiť zaškrtnutie, je potrebné kliknúť vyššie na modrý text Zmeniť momentálne nedostupné nastavenia (Change settings that are currently unavailable). Po tomto úkone a reštarte by už vypínanie počítača mohlo fungovať tradičným spôsobom. V prípade, že nefunguje stále nefunguje, použite vytvorený odkaz.

Záver

V rámci praxe som sa s problémom vypnutia počítača s operačným systémom Windows stretol zatiaľ len pri Windows 8. V prípade, že poznáte dáky postup, ktorým je možné uvedený problém odstrániť natrvalo (napr. úpravou registra), podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Windows,shut down,operačný systém,príkazový riadok
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest