×
Creating solutions

Ako vypnúť v dijit/layout/AccordionContainer animácie

Pri práci s widgetom AccordionContainer, kedy má byť jeho výška ako aj obsah jednotlivých ContentPane-ov automatický, dochádza k nežiadúcemu "skákaniu". Toto skákanie je možné odstrániť len zakázaním animácie.
Pre zakázanie animácie slúži vlastnosť duration. Nastavením vlastnosti duration na hodnotu 0 sa animácie nevykoná.
Príklad: Zakázanie animácie v AccordionContaineri.
1
duration :0

Záver

V prípade, že poznáte iné zaujímavé riešenie, podelte sa oň prostredníctvom komentára.


Dojo,dijit/layout/AccordionContainer,auto,height,duration,animation,dijit/layout/ContentPane
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest