×
Creating solutions

Ako vo Windows zobraziť rovnakú veľkosť na dvoch displejoch

Po nedávnej reinštalácii operačného systému Windows som narazil na problém, že vždy po reštarte som mal pri funkcii Extend these displays všetko na notebooku menšie ako na monitore. Po zmene rozlíšenia a vrátení späť na pôvodné došlo vždy k náprave. Keďže ma tento jav neustále obťažoval, začal som hľadať postup, ako tomuto negatívnemu efektu zabrániť.
Pre odstránenie uvedeného problému je potrebné vykonať nasledujúci postup.
1. Cez kontextové menu plochy otvorte dialógové okno Personalize.
Obrázok: Kontextové menu
Kontextové menu
2. V dialógovom okne Personalization kliknite na položku Display.
Obrázok: Dialógové okno Personalization
Dialógové okno Personalization
3. V dialógovom okne Display kliknite na zaškrtávacie políčko Let me choose one scaling level for all my displays
Obrázok: Dialógové okno Display
Dialógové okno Display
Zmeny potvrďte tlačidlom Apply.

Záver

Uvedený postup bol demonštrovaný pre operačný systém Windows 8.1. Obdobne môžete postupovať aj na iných verziách operačného systému Windows.


Windows,desktop,display,extended,personalization,resolution,personalize,size,scale
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest