×
Creating solutions

Ako vo WampServeri aktualizovať phpMyAdmin

Pri práci s phpMyAdmin vo WampServeri 3 som narazil pri príkaze UNION ALL na chybové hlásenie unrecognized statement type (near ALL). Na internete som sa dočítal, že je to problém staršej verzie programu phpMyAdmin. A tak som začal hľadať spôsob ako aktualizovať phpMyAdmin.
Po prihlásení do phpMyAdmin je v prípade dostupnej aktualizácie správa "A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider upgrading.". Následne je vypísaná verzia a dátum vydania.
Teraz je potrebné ísť na stránky phpMyAdmin a stiahnuť najnovšiu verziu. Tú je potrebné rozbaliť do adresára apps v inštalačnom adresári WampServera. Následne sa odporúča zmeniť názov phpMyAdmin-4.6.3-all-languages na phpmyadminVersion, kde Version je nahradené za číslo releasu (v tomto prípade to bude názov phpmyadmin4.6.3).
Ďalším krokom je aktualizácia názvu adresára v konfiguračných súboroch WampServera, teda zmena pôvodného adresára na nový. To sa vykoná v súbore phpmyadmin.conf, ktorý je v adresári alias. Zmena sa vykoná na dvoch miestach, kde je uvedený adresár phpmyadmin. V mojom prípade to boli prvý a druhý riadok.
Obdobne postupujeme aj v súbore wampmanager.conf, ktorý je v roote inštalačného adresára WampServera. V mojom prípade to bolo na konci súboru v sekcii [apps].
Ešte je potrebné nakopírovať súbor config.inc.php zo starého adresára phpmyadmin do nového adresára a reštartovať všetky služby WampServera (Restart All Services).

Záver

Dúfam, že som na nič nezabudol a na záver pripájam aj zdroj, podľa ktorého som vykonal aktualizáciu. V prípade, že máte dáke zaujímavé tipy, čo by bolo vhodné pri aktualizácii phpMyAdmin ešte vykonať, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Softvér,phpMyAdmin,WampServer,update,UNION ALL,unrecognized statement
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest