×
Vytvárame riešenia

Ako vo WampServeri aktualizovať phpMyAdmin

Pri práci s phpMyAdmin vo WampServeri 3 som narazil pri príkaze UNION ALL na chybové hlásenie unrecognized statement type (near ALL). Na internete som sa dočítal, že je to problém staršej verzie programu phpMyAdmin. A tak som začal hľadať spôsob ako aktualizovať phpMyAdmin.
Po prihlásení do phpMyAdmin je v prípade dostupnej aktualizácie správa "A newer version of phpMyAdmin is available and you should consider upgrading.". Následne je vypísaná verzia a dátum vydania.
Teraz je potrebné ísť na stránky phpMyAdmin a stiahnuť najnovšiu verziu. Tú je potrebné rozbaliť do adresára apps v inštalačnom adresári WampServera. Následne sa odporúča zmeniť názov phpMyAdmin-4.6.3-all-languages na phpmyadminVersion, kde Version je nahradené za číslo releasu (v tomto prípade to bude názov phpmyadmin4.6.3).
Ďalším krokom je aktualizácia názvu adresára v konfiguračných súboroch WampServera, teda zmena pôvodného adresára na nový. To sa vykoná v súbore phpmyadmin.conf, ktorý je v adresári alias. Zmena sa vykoná na dvoch miestach, kde je uvedený adresár phpmyadmin. V mojom prípade to boli prvý a druhý riadok.
Obdobne postupujeme aj v súbore wampmanager.conf, ktorý je v roote inštalačného adresára WampServera. V mojom prípade to bolo na konci súboru v sekcii [apps].
Ešte je potrebné nakopírovať súbor config.inc.php zo starého adresára phpmyadmin do nového adresára a reštartovať všetky služby WampServera (Restart All Services).

Záver

Dúfam, že som na nič nezabudol a na záver pripájam aj zdroj, podľa ktorého som vykonal aktualizáciu. V prípade, že máte dáke zaujímavé tipy, čo by bolo vhodné pri aktualizácii phpMyAdmin ešte vykonať, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Softvér,phpMyAdmin,WampServer,update,UNION ALL,unrecognized statement
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších