×
Creating solutions

Ako v NetBeans zmeniť súbor s triedou main

Podobne ako vo Visual Studiu aj v NetBeans je pri vytvorení projektu nastavený súbor, z ktorého bude spúšťaná metóda main(). Ak chceme pracovať v rámci jedného projektu s viacerými súbormi obsahujúcimi triedu main(), je potrebné vykonať nasledujúci postup.
1. Zobraziť kartu Projects.
2. Kliknúť pravým tlačidlom na projekt.
3. Kliknúť na položku Properties.
4. Kliknúť na položku Run.
5. Pri riadku Main Class: kliknúť na button Browse....
6. V dialógu Project properties sa zobrazia súbory, ktoré obsahujú triedu main().
7. Stačí vybrať požadovaný súbor a potvrdiť cez tlačidlá Select Main Class a OK.

Záver

Ako vidieť, postup je podobný ako vo Visual Studiu, kde je potrebné nastaviť štartovací súbor vo vlastnostiach projektu.


Softvér,NetBeans,Main Class,main
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest