×
Creating solutions

Ako v NetBeans zapnúť podporu short tags

Pri práci s vývojovým prostredím NetBeans 8.2 ma prekvapila situácia, že zrazu nemám v PHP projekte podporu autocomplete. Zalomil som PHP tagy a ani tak sa nič nedialo, dokonca nebol rozpoznaný ani PHP programový kód. Pridal som štandardný zápis <?php ?> a už všetko fungovalo ako má.
Keďže vo všetkých mojich projektoch používam short tags <? php code ?>, hľadal som spôsob ako podporu pre short tags v NetBeans aktivovať. Nakoniec som našiel panel, kde sa táto podpora zapína a vypína.
1. V karte Projects zobraziť Project Properties (Vlastnosti projektu).
2. Kliknúť na položku Sources (Zdroje).
3. Zaškrtnúť (alebo pre zrušenie podpory odškrtnúť) pole Allow short tags (<?).

Záver

V prípade tvorby programov v jazyku ASP sa v tomto paneli zapína a vypína aj podpora pre ASP tags - pole Allow ASP tags (<% and %>).


Softvér,php,short tags,NetBeans,ASP tags
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest