×
Vytvárame riešenia

Ako v NetBeans nastaviť premennú @author

Pri vytváraní súborov je možné definovať v template nielen text, ale prostredníctvom premenných aj autora súboru.
Pre automatické používanie správneho mena autora je potrebné upraviť v súbore User.properties premennú user. Túto úpravu je možné vykonať cez menu Tools, položku Templates a tlačidlo Settings.

Záver

Zmena premennej user má vplyv na všetky premenné, ktoré ju používajú. V súbore JSON je to napríklad vlastnosť name a v triede PHP z Javadoc parameter @author.


Softvér,NetBeans,@author
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších