×
Vytvárame riešenia

Ako umiestniť Miesta v sieti na pracovnú plochu

Plochu operačného systému Windows je možné doplniť aj o ikony vytvorené z položiek umiestnených v ponuke Štart. V tomto článku je uvedený postup na vytvorenie zástupcu Miesta v sieti.
Ikona Miesta v sieti (My Network Places) sa na pracovnú plochu umiestni nasledujúcim spôsobom.
1. Tlačidlo Štart (Start), zobrazí sa ponuka.
2. V ponuke sa kurzor presunie nad položku Miesta v sieti (My Network Places).
3. Stlačením pravého tlačidla myši sa vyvolá kontextová ponuka
4. Z kontextovej ponuky sa vyberie položka Zobraziť na ploche (Show on Desktop).
Následne sa na ploche vytvorí ikona zastupujúca Miesta v sieti (My Network Places). V prípade, že položka Miesta v sieti sa nenachádza v menu Štart, je možné použiť nasledujúci postup.
1. Umiestnenie kurzora na plochu (napr. kombináciou kláves Win + D).
2. Stlačenie pravého tlačidla myši, zobrazí sa kontextová ponuka.
3. Vybratie položky Vlastnosti (Properties).
4. Nastavenie sa na kartu Plocha (Desktop).
5. Stlačenie tlačidla Upraviť Plochu (Customize Desktop).
6. Vybrať kartu Všeobecné (General).
7. Označiť položku Miesta v Sieti (My Network Places).
8. Stlačiť tlačidlo OK.
Každý z uvedených postupov pre umiestnenie ikony Miesta v Sieti na plochu je zväčša platný pre inú verziu operačného systému Windows. Kým prvý postup je možné napríklad aplikovať vo Windows 7, druhý postup je platný pre Windows XP.

Záver

Rovnakým spôsobom ako je možné ikonu Miesta v Sieti pridať na plochu je ju možné aj z plochy odstrániť. Ikonu je možné odstrániť aj tak, že ju používateľ ľavým kliknutím označí a zmaže klávesom Delete .
Autor: Matej Lednár
Dátum: 8.2.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, softvér, miesta v sieti


Windows,Windows,softvér,Miesta v sieti
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších