×
Creating solutions

Ako tvoriť príklady v jazyku C z príkazového riadka

Pre spoznávanie jazyk C je možné používať kompilátor gcc z vývojárskeho prostredia MinGW. Kompilátor gcc je umiestnený v adresári bin. Pre oddelenie príkladov a skompilovaných súborov od súborov MinGW je možné použiť nasledujúci postup.

Spúšťanie príkazového riadka

Keďže kompilátor je potrebné spúšťať z príkazového riadka, ako prvé vytvoríme pomocný súbor pre spúšťanie príkazového riadka. Jeho názov bude cmd.bat. Súbor vytvoríme v adresári bin, teda tam, kde je aj kompilátor gcc. Súbor cmd.bat bude obsahovať iba text cmd.exe, ktorý bude spúšťať príkazový riadok. Po spustení súboru cmd.bat sa otvorí okno s príkazovým riadkom.

Tvorba adresárovej štruktúry

Ďalším krokom je oddelenie príkladov a skompilovaných súborov od súborov prostredia MinGW. Za týmto účelom vytvoríme v adresári bin adresáre exe a samples. Do adresára exe budú generované skompilované súbory s príponou *.exe. Do adresára samples budú umiestňované súbory so zdrojovým kódom jazyka C s príponou *.c. Názvy adresárov môžu byť ľubovoľné, tak ako môžu obsahovať ďalšie podadresáre.

Tvorba súboru pre automatizovanú kompiláciu

Pre zjednodušenie kompilácie súborov vytvoríme ďalší pomocný súbor s názvom compile.bat. Jeho činnosťou bude súbor predaný ako parameter skompilovať do definovaného adresára s definovaným názvom. Obsah súboru compile.bat bude nasledovný.
1
2
3
4
gcc -o exe/program.exe samples/%1.c
cd exe
program.exe
cd ..
Súbor compile.bat sa bude spúšťať nasledovne. Najprv sa otvorí príkazový riadok cez kliknutie (spustenie) súboru cmd.bat. Potom sa zadá príkaz v podobe názvu súboru compile.bat s parametrom v podobe názvu súboru jazyka C, ale bez prípony *.c.
Príklad: Kompilovanie súboru jazyka C cez súbor compile.bat,
1
compile.bat sample
Uvedený zápis vytvorí v adresári exe súbor s názvom program.exe. Súbor bude vytvorený zo súboru sample.c. Ak chceme mať pod kontrolou aj názov generovaného súboru, je možné pomocný súbor compile.bat upraviť nasledovne.
Príklad: Kompilovanie súboru jazyka C cez súbor compile.bat,
1
2
3
4
gcc -o exe/%1.exe samples/%2.c
cd exe
%1.exe
cd ..
Teraz používateľ môže definovať vstup aj výstup. Oba parametre pomocného súboru sú názvy súborov bez prípony. Prvý parameter definuje súbor, ktorý bude umiestnený do adresára exe. Druhý parameter definuje súbor so zdrojovým kódom v jazyku C, ktorý je umiestnený v adresári samples.

Záver

Vďaka uvedeným pomocným súborom sa stane kompilácia cez príkazový riadok efektívnejšia. Samozrejme je možné uviesť cestu k MinGW do PATH v premenných prostredia a neviazať sa na adresár bin prostredia MinGW. V prípade, že používate iné "zlepšováky", podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


C/C++,programovanie,kompilátor,compiler,C,MinGW,príkazový riadok
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest