×
Creating solutions

Ako stiahnuť dokument namiesto zobrazenia (HTML5)

Súčasné internetové prehliadače preferujú zobrazovanie dokumentov, ktoré sú uvedené v odkazoch, pred ponukou na stiahnutie dokumentu do počítača. Toto správanie nemusí byť vždy žiadúce. Našťastie s príchodom HTML5 je tu možnosť potlačiť zobrazenie dokumentu a vynútiť stiahnutie dokumentu na lokálny počítač.
Potlačenie zobrazenia dokumentu uvedeného v elemente <a> sa vykoná prostredníctvom atribútu download.
Príklad: Štandardné otvorenie dokumentu.
1
<a href="document.html" title="Display document">document.html</a>
Príklad: Potlačenie otvorenia dokumentu a vyvolanie uloženia.
1
2
3
<a href="document.html" download title="Download document">
document.html
</a>
Atribút download môže byť zapísaný bez hodnoty alebo s hodnotou. Ak obsahuje hodnotu, tak ňou definuje názov, pod akým bude dokument uložený na lokálny počítač.
1
2
3
4
<a href="document.html" download="internetDocument.html"
title="Download document">
document.html
</a>
V tomto prípade bude dokument s názvom document.html uložený pod názvom internetDocument.html.

Záver

Žiaľ v súčasnosti atribút download podporuje iba Google Chrome a Firefox. Internetové prehliadače Opera a Internet Explorer 10 atribút download zatiaľ nepodporujú.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 13.5.2013
Kategória: HTML
Značky: html5, html, programovanie, a, download


HTML,HTML5,HTML,programovanie,a,download
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest