×
Creating solutions

Ako spustiť kompilovať a spustiť java súbor s package

V tomto článku predstavím, ako kompilovať a spustiť java súbor, ktorý je umiestnený v nejakom balíčku. Tento článok poteší určite každého začínajúceho Java programátora, keďže väčšina tutoriálov demonštruje výuku len na main súbore, bez toho, aby bol tento súbor súčasťou dajakého package.
Demonštračný java súbor podporuje výpis parametrov, ktoré môže používateľ zadať pri spustení programu. Súbor s nasledujúcim programovým kódom umiestnime do adresára demos. Adresár demos je zároveň názov package. Súbor s programovým kódom nazveme CommandLine.java.
Príklad: Ukážka súborovej štruktúry pre java súbor.
1
/demos/CommandLine.java
Príklad: Príklad súborovej štruktúry.
1
C:\Learning\Java\demos\CommandLine.java
Príklad: Súbor s názvom CommandLine.java
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
/**
* Demonstration Class
*/
package demos;
/**
* @author Matej Lednár
*
*/
public class CommandLine {
/**
* @param args String - application parameters
*/
public static void main(String[] args) {
if (args.length > 0) {
for (int i = 0; i < args.length; i++) {
System.out.print(args[i] + " ");
}
}
else {
System.out.print("No arguments ...");
}
}
}
Ako prvé vytvoríme súbor CommandLine.class. Súbor CommandLine.class vytvoríme kompiláciou súboru CommandLine.java. Pri kompilácii musíme byť nastavení v adresári demos. Kompilácia sa vykonáva prostredníctvom súboru javac a názvu *.java súboru.
Príklad: Skompilovanie súboru *.java.
1
javac CommandLine.java
Keďže súbor java obsahuje package, je potrebné sa do neho nastaviť. Package nie je nič iné ako interpretácia Path.
Príklad: Nastavenie sa do adresára demos.
1
cd ..
Keď už máme vytvorený súbor CommandLine.class a sme nastavení v adresári demos, môžeme spustiť súbor CommandLine.class. Súbor CommandLine.class spustíme prostredníctvom súboru java a názvu súboru *.class.
Príklad: Spustenie súboru CommandLine s tromi parametrami a, b, c.
1
java demos.CommandLine1 a b c
Príklad: Spustenie súboru CommandLine bez parametrov.
1
java demos.CommandLine1
Pri spúšťaní súboru *.class, ktorý obsahuje package, je potrebné zadať aj názov package. Cesta k triede sa zadáva cez bodky. Ide o rovnaký princíp ako pri Path, rozdiel je len v oddeľovaní zložiek, kde sa namiesto lomky zapisuje bodka.
Kompilácia súboru *.java s package je možná aj nasledujúcim spôsobom.
Príklad: Kompilácia súboru CommandLine.java.
1
javac CommandLine.java -d .
V tomto prípade sa vytvorí adresárová štruktúra v danom adresári. Nie je preto potrebné sa nastaviť do adresára zodpovedajúcemu prvému názvu package. Stačí zadať spustenie súboru *.class priamo.
Príklad: Spustenie súboru CommandLine bez parametrov.
1
java demos.CommandLine1

Záver

Verím, že vám tento článok pomohol pri výuke jazyku Java.


Java,javac,java,class,*.class,*.java,kompilácia,súbor,trieda
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest