×
Creating solutions

Ako sprístupniť blokovanú prílohu vo Windows Live Mail

Poštový klient Windows Live Mail obsahuje integrovanú ochranu voči potenciálne nebezpečným súborom ako sú napríklad súbory JavaScriptu. Výsledkom je, že používateľ nemá prístup k prílohe a vidí len oznámenie Prohibited file type.
Obrázok: Oznámenie Prohibited file type.
Oznámenie Prohibited file type.
Pre odstránenie blokovanie potenciálne nebezpečných súborov je potrebné vykonať nasledujúce kroky.
1. Nastaviť sa na kartu Home.
2. Kliknúť na šípku pod ikonou Junk.
3. Kliknúť na položku Safety options....
4. Kliknúť na kartu Security.
5. Odškrtnúť položku Do not allow attachments that could potentially be a virus to be saved or opened. v sekcii Virus Protection.
Obrázok: Safety options
Safety options
Ak je potrebné súbory opäť blokovať, stačí položku Do not allow attachments that could potentially be a virus to be saved or opened. znovu zaškrtnúť.

Záver

Dúfam, že vám tento článok pomohol.


Softvér,Windows Live Mail,blokovanie,príloha
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest