×
Creating solutions

Ako správne inštalovať Tomcat pre Netbeans

Po nainštalovaní aplikačného servera Tomcat a spustení Java projektu v NetBeans môže síce build prebehnúť v poriadku, ale aplikácia sa už nespustí. Dôvodom tohto správania je spôsob inštalácie aplikačného servera Tomcat.
Ak sa aplikačný server Tomcat nainštaluje z inštalačného súboru *.exe, v adresári bin budú chýbať súbory catalina.bat a setclasspath.bat (vrátane ďalších súborov), ktoré sú nevyhnutné pre spustenie projektu. Preto je potrebné stiahnuť aplikačný server Tomcat ako archív *.zip, rozbaliť ho do príslušného adresára, nastaviť CATALINA_HOME v premenných prostredia a pridať Tomcat medzi servery v nastaveniach NetBeans.


Softvér,NetBeans,Tomcat,inštalácia
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest