×
Vytvárame riešenia

Ako spraviť commit ak mám správu out of date (SVN)

Pri práci s SVN a operácii commit môže používateľ naraziť na správu Transaction is out of date. Výsledkom je stav, že upravené súbory nie je možné nahrať na server. Tomu ako postupovať a poslať súbory na server je venovaný tento článok.
Príklad chybového hlásenia (skrátený tvar):
1
2
3
4
5
6
Transmitting file data ...
Transaction is out of date
svn: Commit failed (details follow):
svn: File '/xxx/yyy/file.xx' is out of date
Uvedená správa hovorí, že "komitovaný" súbor bol niekým upravený. To znamená, že na serveri je už nová verzia, ako bola pôvodná, ktorú používateľ upravil. Z tohto dôvodu je potrebné cez Synchronize SVN vykonať update a až potom súbor komitnúť. V opačnom prípade bude operácia commit neúspešná a výsledkom bude správa Transaction is out of date.
Podobný problém môže nastať ak bol adresár premenovaný alebo odstránený. Aj v tomto prípade je potrebné najskôr vykonať synchronizáciu, potom zvoliť Override and Update, neplatný adresár zmazať a nakoniec spraviť commit.

Záver

Pred každým komitom je potrebné vykonať update, resp. synchronizáciu repozitára. Predíde sa tak problémom so zasielaním dát na server.


Softvér,SVN,out of date,commit,failed
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších