×
Vytvárame riešenia

Ako spoplatniť parkovanie tak, aby bolo akceptované verejnosťou

V predchádzajúcich článkoch som sa venoval parkovaniu najmä z pohľadu kritiky súčasného stavu a potreby vybudovania infraštruktúry a alternatívnej dopravy pred tým, ako by sa malo zaviesť spoplatnenie parkovania. V tomto článku sa chcem zamerať na konkrétne riešenia spoplatneného parkovania, ktoré by bolo spravodlivé a akceptované širokou verejnosťou.

Parkovanie zadarmo

V prvom rade je potrebné vytvoriť spravodlivé podmienky a ponúknuť ľuďom, ktorí v danom meste vytvárajú hodnoty, parkovanie zadarmo. Tento návrh vychádza z mojich osobných poznatkov, kedy s parkovaním zväčša nie je problém.
Špecifikácia parkovania zadarmo
 • víkendy a sviatky zadarmo
 • pracovné dni od 7:00 do 19:00 zadarmo
 • na jedno trvalé bydlisko alebo sídlo firmy jedno osobné auto nonstop parkovanie zadarmo
Z vlastnej skúsenosti viem, že mnoho ľudí je príliš lenivých zaparkovať vo väčšej vzdialenosti od cieľa, a tak parkuje na chodníkoch, trávnatých plochách a iných zakázaných miestach. Ľudia sa musia naučiť, že parkovať pred vchodom nie je právo a preto musí rešpektovať ostatných účastníkov cestnej premávky. Pod chodníkmi a ostatnými plochami sú často inžinierske siete, ktoré nepočítali, že nad nimi bude niekoľko tonové zaťaženie. Výsledkom sú prepadnuté chodníky, zničené trávniky a poškodené inžinierske siete.

Filozofia parkovania

 • netreba trestať ľudí, ktorí chodia do mesta za prácou, a ktorí si postavili alebo kúpili parkovanie, čím na vlastné náklady pomohli zlepšiť parkovanie v meste
 • netreba trestať firmy, ktoré počas pracovného dňa musia parkovať auto pri zákazníkovi (napr. stavebné firmy pri rekonštrukcii bytu, a pod.). V opačnom prípade by došlo kvôli spoplatnenému parkovaniu k zvyšovaniu cien tovarov a služieb - išlo by sa proti ľuďom
 • momentálne je potrebné sa zamerať na zlepšenie nočného parkovania a parkovania v okolí business zón
 • netreba trestať rezidentov za to, že zlyhala obec, mestská časť, mesto a štát pri budovaní infraštruktúry

Celoročné platené parkovanie

 • Každé ďalšie auto v domácnosti 100 EUR/rok
 • Dodávky a nákladné vozidlá 150 EUR/rok
 • Vyhradené parkovacie miesto pre jedno motorové vozidlo 800 EUR/rok

Krátkodobé parkovanie

Cena krátkodobého parkovania musí byť primeraná k súčasným platom, nákladom a životnej úrovni. Za týmto účelom navrhujem nasledovné:
 • Parkovanie do 4h – 1 EUR
 • Parkovanie do 12h – 2 EUR
 • Parkovanie do 24h – 3 EUR
 • Parkovanie do 10 dní – 10 EUR
 • Parkovanie do 30 dní – 20 EUR
 • Parkovanie na 1 rok – 150 EUR
Platenie poplatkov za parkovanie by malo byť dostupné cez kiosky, SMS, webovú alebo mobilnú aplikáciu.

Záver

V každom meste sa nájdu lokality, kde úrady pochybili a povolili vybudovať business zóny bez podpory parkovania. V tomto prípade je nevyhnutné v týchto lokalitách vytvoriť dodatočné parkovanie a následne "lenivcov", ktorí nechcú zaparkovať o pár stoviek metrov ďalej, za nesprávne parkovanie pokutovať.
Po zavedení plateného parkovania je veľmi dôležité, aby sa naďalej z týchto peňazí budovali nové parkovacie a zároveň sprísnili podmienky pre investorov, ktorí budú povinní vybudovať bezplatné parkovacie miesta pre rezidentov ešte pred tým, ako im bude vydané kolaudačné rozhodnutie. Zároveň každá nová budova musí pokryť parkovanie pre jej obyvateľov a návštevy. Za týmto účelom musí byť vytvorený normatív, ktorý jasne definuje pre jednotlivé typy stavieb okolitú infraštruktúru vrátane šírky a typu povrchu ciest, parkovísk, trávnatých plôch, chodníkov a cyklotrás.
V prípade, že máte zaujímave zlepšenia, názory, postrehy alebo riešenia, podeľte sa o ne prostredníctvom komentára.


Blog,parkovanie,Bratislava,Slovensko
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších