×
Creating solutions

Ako skryť alebo zobraziť ikony na ploche (Windows)

Aj keď ikony na ploche sú bežnou súčasťou každého operačného systému, môžu nastať situácie, kedy je potrebné ikony na ploche skryť alebo zobraziť.
Pre skrytie alebo zobrazenie ikon na ploche je potrebné vykonať nasledujúci postup.
1. Umiestnenie kurzora na plochu.
2. Stlačenie pravého tlačidla myši, čím a vyvolá kontextová ponuka.
3. Kliknutie na položku Zobraziť (View).
4. Kliknutie na položku Zobraziť ikony na ploche (Show desktop icons).

Záver

Okrem zobrazovania ikon na ploche je možné meniť aj veľkosť zobrazených položiek na ploche.


Windows,ikony,skryť ikony
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest