×
Creating solutions

Ako skopírovať text z príkazového riadka a Bash-u

Kým v prechádzajúcom článku bol popísaný postup vkladania skopírovaného textu do príkazového riadka, v tomto článku bude popísaný postup, ako v príkazovom riadku označiť a skopírovať text do schránky.
Označenie a uloženie textu v príkazovom riadku sa vykoná cez pravý klik v okne príkazové riadka, ktorý vyvolá kontextové menu. Následne sa vyberie položka Označiť (Mark). Po vybratí položky Označiť (Mark) sa kurzorom osvieti text, ktorý má byť kopírovaný. Klávesom Enter sa potvrdí označenie a označený text sa uloží do schránky. Takto skopírovaný text je možné vložiť cez klávesovú skratku Ctrl + V.
Pre označenie textu v Bash je potrebné vyvolať kontextové menu pravým kliknutím na hornú lištu, teda tam, kde sú umiestnené tlačidlá pre minimalizáciu, maximalizáciu a zatvorenie okna. V kontextovej ponuke sa zvolí položka Editovať (Edit) a zo zobrazenej ponuky položka Označiť (Mark). Označenie sa aj tu vykoná myšou. Potvrdenie označenia je možné vykonať klávesom Enter alebo ľavým kliknutím mimo označený text. Takto skopírovaný text je možné vložiť do iného dokumentu cez klávesovú skratku Ctrl + V.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 27.2.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, príkazový riadok, bash, command line, copy


Windows,Windows,príkazový riadok,bash,command line,copy
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest