×
Vytvárame riešenia

Ako sa dostať k dátam na zariadeniach NAS

Domáce zariadenia typu NAS (Network Attached Storage) sú čoraz viac populárnejšie a často využívané najmä ako privátny cloud. Z hľadiska bezpečnosti používateľ žiaľ nemá prístup k operačnému systému a pokročilým nastaveniam, ktoré je potrebné vykonať v niektorých prípadoch. Pre tento účel je možné použiť aplikáciu WinSCP, ktorá okrem verejných adresárov (najčastejšie fileserver, music, photo, video a web) umožňuje prístup k všetkým dátam na diskoch.

Prístup cez protokol FTP

Jednou z možností ako pristupovať k súborom na NAS (sieťové diskové úložiská) je použitie protokolu FTP. Výsledok je rovnaký ako v prípade použitia webového rozhrania NAS, v prípade zariadení DiskStation použitie aplikácie File Station. Ak je protokol FTP použitý v rámci súborového manažéra, obsah sa zobrazí rovnako ako obsah akejkoľvek inej diskovej jednotky. Obsah NAS je možné zobraziť aj v internetovom prehliadači. Stačí zadať protokol FTP a IP adresu. Následne sa do autentifikačného okna zadá meno a heslo.
Príklad: Príklad prístupu cez protokol FTP z internetového prehliadača.
1
ftp://192.168.1.100/
Obrázok: Zobrazenie obsahu NAS DiskStation v internetovom prehliadači.
Zobrazenie obsahu NAS DiskStation v internetovom prehliadači.
Obdobne je možné postupovať aj v programe WinSCP. V sekcii File protocol je potrebné zvoliť protokol FTP, v sekcii Host name je potrebné zadať IP adresu NAS a do polí User name a Password zadať platné údaje, teda údaje, cez ktoré sa je možné prihlásiť do webového rozhrania.

Prístup cez protokol SCP

Oveľa zaujímavejší prístup je prostredníctvom protokolu SCP. Pri práci s protokolom SCP je potrebné povoliť službu SSH. V prípade zariadení DiskStation sa táto služba povoľuje cez Control Panel a aplikáciu Terminal, ktorá je umiestnená v sekcii Network Services.
Obrázok: Povolenie služby SSH na zariadeniach DiskStation.
Povolenie služby SSH na zariadeniach DiskStation.
Pre prístup k zariadeniu NAS opäť použijeme program WinSCP. V sekcii File protocol je potrebné zvoliť protokol SCP, v sekcii Host name je potrebné zadať IP adresu NAS a do polí User name a Password zadať platné údaje, teda údaje, cez ktoré sa je možné prihlásiť do webového rozhrania. Týmto spôsobom zobrazíme obsah s právami, ktoré by nemali povoliť prácu so súbormi, napríklad kopírovanie alebo editovanie.
Ak chce používateľ získať práva, ktoré umožňujú všetky operácie so súbormi, musí sa prihlásiť ako root. V prípade, že neboli upravovaní používatelia, heslo je rovnaké ako heslo pre prístup do webového rozhrania.
Obrázok: Vyplnenie údajov pre prihlásenie sa ako root.
Vyplnenie údajov pre prihlásenie sa ako root.

Záver

Prístup k zariadeniu NAS, resp. k verejným (public) adresárom, je možný aj prostredníctvom operačného systému alebo dodávaného softvéru. Týmto spôsobom je možné jednotlivé verejné adresáre namapovať ako diskové jednotky, ktoré sa budú pri každom štarte operačného systému automaticky pripájať, vďaka čomu má používateľ svoje dáta vždy k dispozícii. Pri mapovaní je potrebné zadať meno, heslo a zvoliť písmeno reprezentujúce diskovú jednotku. Následne je prístup k dátam umožnený bez prihlasovania.


Softvér,Synology DiskStation,Synology DSM,linux,FTP,SCP,WinSCP,NAS
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších