×
Vytvárame riešenia

Ako rýchlo získať obsah adresára v textovej podobe (Windows)

Sú situácie, kedy je potrebné získať názvy súborov a adresárov pre vloženie a editovanie v textovom dokumente. Jednou z možností, ako rýchlo získať obsah aktuálneho adresára, je použitie príkazového riadka a zmeniť výstupné zariadenie.
Tento na prvý pohľad zložitý proces je možné vykonať jedným krátkym príkazov. Jeho základom je príkaz dir a parameter /B. Parameter /B zabezpečí odstránenie všetkých dodatočných informácií, ktoré súvisia s daným adresárom a jeho obsahom. Zmena výstupu, v tomto prípade z obrazovky do súboru, sa vykoná cez znak >, za ktorým nasleduje názov súboru, do ktorého má byť výsledok operácie uložený.
1
2
3
4
5
Formát zápisu
dir /B > filename
Príklad zápisu
dir /B > content.txt

Záver

Ak nie je použitý parameter >, výstupom je príkazový riadok.


Windows,command line,príkazový riadok,cmd,dir,directory,adresár
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších