×
Creating solutions

Ako rýchlo získať obsah adresára v textovej podobe (Windows)

Sú situácie, kedy je potrebné získať názvy súborov a adresárov pre vloženie a editovanie v textovom dokumente. Jednou z možností, ako rýchlo získať obsah aktuálneho adresára, je použitie príkazového riadka a zmeniť výstupné zariadenie.
Tento na prvý pohľad zložitý proces je možné vykonať jedným krátkym príkazov. Jeho základom je príkaz dir a parameter /B. Parameter /B zabezpečí odstránenie všetkých dodatočných informácií, ktoré súvisia s daným adresárom a jeho obsahom. Zmena výstupu, v tomto prípade z obrazovky do súboru, sa vykoná cez znak >, za ktorým nasleduje názov súboru, do ktorého má byť výsledok operácie uložený.
1
2
3
4
5
Formát zápisu
dir /B > filename
Príklad zápisu
dir /B > content.txt

Záver

Ak nie je použitý parameter >, výstupom je príkazový riadok.


Windows,command line,príkazový riadok,cmd,dir,directory,adresár
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest