×
Creating solutions

Ako rýchlo vytvoriť kópiu poľa (JavaScript)

V tomto krátkom článku predstavím, ako rýchlo vytvoriť kópiu / klon poľa. Ide pritom o šikovné využitie metódy slice().
Príklad: Príklad kopírovania poľa.
1
2
var arr = ["a", "b", "c"];
var clone = arr.slice(0); // creates copy
Metóda slice(start [, end]) vytvára z prvkov, ktoré sa nachádzajú od definovaného indexu start, nové pole. Ak sa neuvedie argument typu end, tak sa berú prvky až po koniec poľa. V tomto prípade budú vybrané všetky prvky poľa, čím sa zabezpečí vytvorenie kópie poľa.

Záver

Treba ešte upozorniť, že uvedený postup nerobí takzvaný deep clone. Preto tento spôsob klonovania je určený len pre polia zložené z hodnôt neobsahujúcich objekty.


JavaScript,Array,slice(),copy,clone,kópia,pole
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest