×
Vytvárame riešenia

Ako rýchlo spúšťať aplikácie a internetové stránky z pracovnej plochy Windows

Operačný systém Windows ponúka rôzne zaujímavé funkcie, o ktorých sa bežný používateľ zväčša nikdy nedozvie. Medzi takéto funkcie patrí aj možnosť otvárania internetových stránok z pracovnej plochy. Pre využívanie tejto funkcionality je potrebné vykonať nasledujúce kroky.
1. Nastavenie sa kurzorom myši na Taskbar (Panel úloh) - spodná lišta s ikonami.
2. Vyvolanie kontextového menu cez stlačenie pravého tlačidla myši.
3. Kliknutie na položku Properties (Vlastnosti).
4. Zvolenie karty Toolbar (Panely s nástrojmi).
5. Označenie položky Address (Adresa).
Po vykonaní uvedených krokov sa následne v paneli úloh zobrazí panel pre vkladanie internetovej adresy. Ten podporuje otváranie nielen internetových stránok, ale aj adresárov (priečinkov) na počítači. Stačí zadať niektoré z kľúčových slov a namiesto internetového prehliadača sa otvorí prehliadač súborov (napr. Documents, Videos, Music, Pictures, Computer či meno prihláseného používateľa).
Obrázok: Panel pre adresu v paneli úloh.
Panel pre adresu v paneli úloh.
Panel pre adresu podporuje aj spúšťanie aplikácií, stačí zadať iba názov aplikácie, napríklad calc, firefox, control panel, notepad a podobne.

Záver

Nevýhodou address baru je nutnosť zadávať presné URI, inak sa otvorí stránka s informáciou "Oops! This page appears broken. DNS Error - Server cannot be found.".
Autor: Matej Lednár
Dátum: 14.4.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, softvér, address bar, toolbar, taskbar, nástrojová lišta, panel úloh


Windows,Windows,softvér,address bar,toolbar,taskbar,nástrojová lišta,panel úloh
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších