×
Creating solutions

Ako rýchlo použiť súbory preprocesora Less

V minulom článku som sa venoval práci s preprocesorom Less vo vývojovom prostredí Eclipse. V tomto článku predstavím rýchlu cestu ako používať súbory preprocesora Less v dokumente HTML. Stačia na to len dva zápisy do elementu <head>.
Prvý zápis slúži na načítanie súboru s príponou *.less. Všimnite si zápis atribútu rel. V prípade, že budete používať Copy / Paste pre definovanie dákeho súboru CSS, je potrebné obsah tohto atribútu upraviť, inak sa súbor s CSS nenahrá. Druhý zápis nahrá preprocesor Less z CDN.
Príklad: Zápisy, ktoré umožňujú používať Less.
1
2
3
<link rel="stylesheet/less" type="text/css" href="style.less">
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/less.js/1.7.0/less.min.js">
</script>

Záver

A ako to funguje? Preprocesor nahrá cez XHR súbor s Less, spracuje a vloží do elementu <style>.


CSS,Less,JavaScript,kompilácia,compilation,head
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest