×
Creating solutions

Ako pristúpiť k window a document v elemente <iframe>

Aj keď element <iframe> sa v súčasnosti už často nepoužíva, sú situácie, kedy jeho použitie je najrýchlejším spôsobom implementácie iného dokumentu HTML.
K obsahu elementu <iframe> je možné pristupovať cez objekty window a document. Pre prácu s elementom <iframe> ako s objektmi window a document je potrebné vykonať nasledujúci zápis.
Príklad: Získanie objektov window a document z elementu <iframe>.
1
2
3
var iframe = document.getElementById(iframeID);
var document = iframe.contentDocument; // window.document
var window = iframe.contentWindow; // window

Záver

Ak chcete aby vaše stránky nemohli byť zobrazené v elemente <iframe>, je potrebné definovať X‐Frame‐Options.


DOM,<iframe>,contentDocument,contentWindow,document,window
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest