×
Vytvárame riešenia

Ako predať súboru bat parametre

Pri práci s príkazovým riadkom operačného systému Windows je často potrebné vytvoriť dávkové súbory s príponou *.bat, ktoré budú používať parametre. Príkladom je kompilácia zdrojových súborov jazyka C prostredníctvom kompilátora gcc.exe.
Parametre sa súboru *.bat predávajú bez znaku -. V súbore *.bat sa parameter získa prostredníctvom znaku %. Konkrétny parameter zastupuje číslo za znakom %. Zápis %1 reprezentuje prvý parameter. Číslovanie parametrov začína od čísla 1.
Pre demonštráciu predávania parametrov použijeme príklad skladajúci sa z dvoch súborov. Prvý súbor má názov start.bat a druhý súbor má názov run.bat. Súboru start.bat bude predaný parameter reprezentujúci názov súboru run.bat, ale bez prípony (iba run).
Príklad: Obsah súboru start.bat.
1
2
echo Spustam subor %1.bat
%1.bat
Príklad: Obsah súboru run.bat.
1
echo Done
Oba súbory start.bat a run.bat musia byť v rovnakom adresári. Následne je možné v príkazovom riadku spustiť súbor start.bat prostredníctvom príkazu start.bat run. Parameter run bude spracovaný prostredníctvom zápisu %1 v súbore start.bat. Výsledkom príkazu start.bat run je spustenie súboru run.bat, ktorý vypíše správu Done. Súbor run.bat spustí druhý riadok v súbore start.bat, keďže zápis %1 je nahradený parametrom run.


Windows,príkazový riadok,echo,command line,batch
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších