×
Creating solutions

Ako predať súboru bat parametre

Pri práci s príkazovým riadkom operačného systému Windows je často potrebné vytvoriť dávkové súbory s príponou *.bat, ktoré budú používať parametre. Príkladom je kompilácia zdrojových súborov jazyka C prostredníctvom kompilátora gcc.exe.
Parametre sa súboru *.bat predávajú bez znaku -. V súbore *.bat sa parameter získa prostredníctvom znaku %. Konkrétny parameter zastupuje číslo za znakom %. Zápis %1 reprezentuje prvý parameter. Číslovanie parametrov začína od čísla 1.
Pre demonštráciu predávania parametrov použijeme príklad skladajúci sa z dvoch súborov. Prvý súbor má názov start.bat a druhý súbor má názov run.bat. Súboru start.bat bude predaný parameter reprezentujúci názov súboru run.bat, ale bez prípony (iba run).
Príklad: Obsah súboru start.bat.
1
2
echo Spustam subor %1.bat
%1.bat
Príklad: Obsah súboru run.bat.
1
echo Done
Oba súbory start.bat a run.bat musia byť v rovnakom adresári. Následne je možné v príkazovom riadku spustiť súbor start.bat prostredníctvom príkazu start.bat run. Parameter run bude spracovaný prostredníctvom zápisu %1 v súbore start.bat. Výsledkom príkazu start.bat run je spustenie súboru run.bat, ktorý vypíše správu Done. Súbor run.bat spustí druhý riadok v súbore start.bat, keďže zápis %1 je nahradený parametrom run.


Windows,príkazový riadok,echo,command line,batch
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest