×
Creating solutions

Ako prechádzať prvky poľa vo Visual Basicu

V tomto krátkom článku predstavím tri spôsoby, ako prechádzať a zobraziť prvky poľa. Prvý spôsob je najčastejšie prezentovaný v rámci Visual Basicu. Druhý spôsob som nazval JavaScriptový, prezentujem podobný spôsob akým zapisujem cyklus v JavaScripte a tretí spôsob je typu item in array. Všetky uvedené spôsoby som zapísal do metódy DisplayValues.
Príklad: Štandardné prechádzanie prvkov poľa.
1
2
3
4
5
Public Sub DisplayValues(arr)
For i As Integer = 0 To arr.length - 1
Console.WriteLine(arr(i))
Next
End Sub
Príklad: JavaScriptová modifikácia zápisu.
1
2
3
4
5
6
7
8
Public Sub DisplayValues(arr)
Dim i As Integer
Dim length = arr.Length - 1
For i = 0 To length
Console.WriteLine(arr(i))
Next
End Sub
Príklad: Prechádzanie prvkov poľa cez zápis cyklu For Each.
1
2
3
4
5
Public Sub DisplayValues(arr)
For Each item In arr
Console.WriteLine(item)
Next
End Sub

Záver

Ak používate iný spôsob prechádzania prvkov v poli vo Visual Basicu, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Visual Basic,Array,element
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest