×
Vytvárame riešenia

Ako pre premennú v less zapísať !important

Dnes som narazil na problém, keď som potreboval, aby súčasťou premennej v less bol aj zápis !important. Zdanlivo najjednoduchšie riešenie však nefungovalo, a tak som musel hľadať ďalšie riešenia.
Príklad: Zápis !important budem aplikovať na element <textarea>
1
<textarea class="message"></textarea>
Príklad: Nefunkčný zápis !important.
1
2
3
4
5
@textareaHeight : 6em !important;
.message {
height : @textareaHeight;
}
Príklad: Funkčný zápis !important.
1
2
3
4
5
@textareaHeight : 6em;
.message {
height : @textareaHeight !important;
}
Príklad: Funkčný zápis !important.
1
2
3
4
5
@textareaHeight : 6em ~'!important';
.message {
height : @textareaHeight;
}
Z uvedených zápisov odporúčam používať tretí. Pri písaní tohto článku som zistil, že doma mi funguje aj prvý zápis, ktorý je z tohto pohľadu najlepší. Pravdepodobným dôvodom, prečo mi prvý zápis nefungoval je zrejme starý kompilátor, ktorý v práci používame, kým na tomto počítači mám všetko aktualizované.

Záver

Za normálnych okolností je vhodné sa zápisu !important vyhýbať. Neviem prečo, ale Dojo Toolkit má pri zápise elementu <textarea> zápis !important, a tak mi nič iné nezostáva, len prebiť ho ďalším zápisom !important.


CSS,less,!important,variable,premenná
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších