×
Creating solutions

Ako pre premennú v less zapísať !important

Dnes som narazil na problém, keď som potreboval, aby súčasťou premennej v less bol aj zápis !important. Zdanlivo najjednoduchšie riešenie však nefungovalo, a tak som musel hľadať ďalšie riešenia.
Príklad: Zápis !important budem aplikovať na element <textarea>
1
<textarea class="message"></textarea>
Príklad: Nefunkčný zápis !important.
1
2
3
4
5
@textareaHeight : 6em !important;
.message {
height : @textareaHeight;
}
Príklad: Funkčný zápis !important.
1
2
3
4
5
@textareaHeight : 6em;
.message {
height : @textareaHeight !important;
}
Príklad: Funkčný zápis !important.
1
2
3
4
5
@textareaHeight : 6em ~'!important';
.message {
height : @textareaHeight;
}
Z uvedených zápisov odporúčam používať tretí. Pri písaní tohto článku som zistil, že doma mi funguje aj prvý zápis, ktorý je z tohto pohľadu najlepší. Pravdepodobným dôvodom, prečo mi prvý zápis nefungoval je zrejme starý kompilátor, ktorý v práci používame, kým na tomto počítači mám všetko aktualizované.

Záver

Za normálnych okolností je vhodné sa zápisu !important vyhýbať. Neviem prečo, ale Dojo Toolkit má pri zápise elementu <textarea> zápis !important, a tak mi nič iné nezostáva, len prebiť ho ďalším zápisom !important.


CSS,less,!important,variable,premenná
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest