×
Vytvárame riešenia

Ako pracovať s PEAR bez inštalácie

PEAR (PHP Extension and Application Repository) je repozitár rozšírení a aplikácií PHP, ktorý poskytuje niekoľko nástrojov nazývaných balíčky (packages) uľahčujúcich vývoj aplikácií v jazyku PHP. PEAR nie je však všade možné automaticky nainštalovať najmä ak ide o systémy, ku ktorým nemá bežný používateľ prístup. Z tohto dôvodu ponúka PEAR možnosť skopírovania do požadovaného adresára.
Ako prvý krok je potrebné stiahnuť súbor PEAR-x.y.z.tgz. Písmená x, y a z definujú číslo verzie. V súčasnosti je k dispozícii na stiahnutie verzia PEAR-1.9.4.tgz. Sekcia pre stiahnutie je v pravej časti s názvom Quick Reference. Stlačením na položku download sa spustí sťahovanie. Súbor PEAR-x.y.z.tgz je potrebné rozbaliť cez archivačný program, napríklad Power Archiver. Adresár pre umiestnenie PEAR je možné nazvať pearlibrary.
Adresár pearlibrary musí byť umiestnený v adresári, ktorý je nastavený pre súbory *.php. Do adresára pearlibrary je možné umiestňovať tiež balíčky z repozitára. Do rovnakého adresára, v ktorom je umiestnený pearlibrary, je možné vytvoriť aj adresár pear. Ten bude slúžiť pre demonštráciu práce s balíčkom Numbers_Roman.
V ďalšom kroku stiahneme balíček Numbers_Roman zo sekcie download a rozbalíme do adresára pearlibrary. Následne v adresári pear vytvoríme súbor numbers.php. Na ňom budeme demonštrovať funkciu balíčka Numbers_Roman.
Obrázok: Štruktúra vytvorených adresárov by mala vyzerať takto.
Štruktúra vytvorených adresárov by mala vyzerať takto.
Pre aktivovanie PEAR je potrebné nastaviť include_path. Nastavenie je možné vykonať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je cez funkciu ini_set().
Príklad: Nastavenie include_path pre PEAR cez funkciu ini_set().
1
ini_set("include_path", "../pearlibrary/PEAR-1.9.4");
Druhý spôsob je cez funkciu set_include_path().
Príklad: Nastavenie include_path pre PEAR cez funkciu set_include_path().
1
set_include_path("../pearlibrary/PEAR-1.9.4");
Pre fungovanie PEAR je možné použiť ktorýkoľvek z uvedených zápisov pre include_path. Po definovaní cesty k repozitáru PEAR je potrebné načítať balíček Numbers_Roman. To sa vykoná cez funkciu require_once().
Príklad: Načítanie balíčka Numbers_Roman.
1
require_once '../pearlibrary/Numbers_Roman-1.0.2/Roman.php';
Po načítaní balíčka Numbers_Roman je potrebné vytvoriť jeho inštanciu. Balíčky sú súbory s triedami, takže k ich obsahu sa pristupuje prostredníctvom OOP.
Príklad: Vytvorenie inštancie pre prácu s balíčkom Numbers_Roman.
1
$numbers_roman = new Numbers_Roman();
Následne po vytvorení inštancie je možné používať metódy balíčka Numbers_Roman. V nasledujúcich príkladoch budú predstavené metódy toNumeral() a toNumber().
Príklad: Konverzia arabských čísiel na veľké rímske.
1
2
3
4
5
set_include_path("../pearlibrary/PEAR-1.9.4");
require_once '../pearlibrary/Numbers_Roman-1.0.2/Roman.php';
$numbers_roman = new Numbers_Roman();
echo $numbers_roman -> toNumeral(2013); // MMXIII
Príklad: Konverzia arabských čísiel na malé rímske.
1
2
3
4
5
6
7
set_include_path("../pearlibrary/PEAR-1.9.4");
require_once '../pearlibrary/Numbers_Roman-1.0.2/Roman.php';
$numbers_roman = new Numbers_Roman();
// lower case
echo $numbers_roman -> toNumeral(2013, false); // mmxiii
Príklad: Konverzia rímskych čísiel na arabské.
1
2
3
4
5
6
set_include_path("../pearlibrary/PEAR-1.9.4");
require_once '../pearlibrary/Numbers_Roman-1.0.2/Roman.php';
$numbers_roman = new Numbers_Roman();
echo $numbers_roman ->toNumber("mmxiii"); // 2013

Záver

V tomto článku bola popísaná inštalácia PEAR a práca z jedným z mnohých balíčkom s názvom Numbers_Roman. Podobne je možné postupovať aj s ďalšími balíčkami.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 15.1.2013
Kategória: PHP
Značky: programovanie, php, ini_set, , pear, include_path


PHP,programovanie,PHP,ini_set,PEAR,include_path
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších