×
Vytvárame riešenia

Ako používať podčiarnik v číselných literáloch

Programovací jazyk Java ponúka pre sprehľadnenie programového kódu zaujímavú techniku založenú na znaku _ (podčiarnik). Jej úlohou je sprehľadniť literál, resp. formát, ktorý zastupuje. Táto technika má ale aj svoje pravidlá, ktoré je potrebné dodržiavať.
Kedy túto techniku použiť? Napríklad ak máte formát telefónneho čísla s medzerami, alebo ak je potrebné sprehľadniť zápis čísiel, aby boli lepšie čitateľné väčšie čísla, ako sú peňažné sumy či bajty (napr. milióny či miliardy).
V nasledujúcom príklade demonštrujem zápis mobilného čísla vo formáte s trojicami čísiel pre Slovensko a zápis pevnej linky v Bratislave. To že ide naozaj o čísla, s ktorými je možné vykonávať matematické operácie, dokazuje posledný zápis - pripočítanie čísla 1.
Príklad: Použitie podčiarnika v číselných literáloch.
1
2
3
4
5
6
long mobile = 421_903_123_456L;
long phone = 2_63_123_456L;
System.out.println(mobile);
System.out.println(phone);
System.out.println(phone + 1);
Keďže som už techniku zápisu čísiel s podčiarnikom predstavil, teraz uvediem prípady, kedy nie je možné podčiarnik použiť.
Podčiarnik nie je možné použiť:
  • na začiatku a konci čísla, napr. _10
  • pred a za desatinnou čiarkou, napr. 10._1
  • pri zápise hexadecimálnych čísiel pred a za x, napr. 0x_10
  • pred a za postfixy F a L, napr. 3.145_F

Záver

Z môjho pohľadu ide o zaujímavý prvok, ktorý môže byť naozaj veľmi nápomocný. Dokonca je možný aj zápis 1__________0.


Java,underscore,_,literál,oddeľovač
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších