×
Creating solutions

Ako otvoriť textový dokument vo Windows

Textové dokumenty vďaka podpore v rôznych operačných systémov patria k veľmi často používaným formátom pre uchovanie informácií. Textový dokument má najčastejšie príponu *.txt, no jeho zobrazenie nemusí byť vždy pre začínajúceho používateľa jednoduché.
Za normálnych okolností je možné textový dokument otvoriť ľavým dvojklikom myši. V prípade, že sa dokument neotvorí v aplikácii, ale zobrazí sa okno s textom: "Systém Windows nemôže otvoriť tento súbor", je možné textový dokument otvoriť nasledujúcim spôsobom. Pravým kliknutím nad textovým dokumentom sa vyvolá kontextová ponuka. Z nej sa vyberie položka Otvoriť v programe, ktorá zobrazí ponuku dostupných aplikácií. Pre otvorenie textového dokumentu stačí použiť aj aplikáciu Poznámkový blok. Po výbere aplikácie bude následne textový dokument zobrazený.

Záver

Obdobným spôsobom je možné postupovať aj ak chce používateľ otvoriť textový dokument v inej aplikácii ako v tej, ktorá sa mu zobrazuje pri dvojkliku. Pre pokročilejšiu prácu s textovými dokumentmi je možné používať Notepad++. Niektoré aplikácie sa automaticky zobrazujú aj v kontextovej ponuke, a tak namiesto výberu položky Otvoriť v programe je možné zvoliť napríklad položku Edit with Notepad++. Na záver len dodávam, že východiskové aplikácie pre spracovanie jednotlivých typov súborov je možné definovať v nastaveniach každého operačného systému.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 20.2.2013
Kategória: Windows
Značky: windows, textový dokument


Windows,Windows,textový dokument
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest