×
Creating solutions

Ako odstrániť vývojársky kód pre produkciu

V rámci nových zmien a zlepšenia efektivity pri vytváraní produkčných verzií som potreboval nájsť nástroj, ktorý bude odstraňovať testovací kód a nemusel som to vykonávať dodatočne vždy po vytvorení release verzie. Nakoniec som našiel nástroj gulp-remove-code.
Príklad: Inštalácia gulp-remove-code.
1
npm install --save-dev gulp-remove-code
Keďže som si poriadne nepreštudoval API, tak som nebol schopný tento super nástroj aplikovať na súbory *.php. Ako prvé čo som začal tak som pridal do index.js priamo podporu súborom *.php.
Príklad: Priama podpora súborov *.php.
1
2
3
4
case 'php':
commentStart = '<!--';
commentEnd = '-->';
break;
Následne som začal analyzovať kód, čo je potrebné spraviť, aby som nemusel tento plugin upravovať. Cieľom bolo vyhnúť sa pri aktualizácii strate mojich úprav. Po preštudovaní kódu som zistil, že stačí iba definovať začiatok a koniec sekcie, ktorá má byť odstránená a rozšíriť ju o slovo, ktorým bude daná sekcia definovaná.
Príklad: Vytvorenie úlohy pre odstraňovanie vývojárskeho kódu v *.php.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
gulp.task('remove-dev-code', function () {
return gulp.src('app/php/inc/*.php')
.pipe(removeCode({
commentStart: "<!--",
commentEnd: "-->",
production: true
}))
.pipe(gulp.dest('app/php/inc'))
.on('error', function (e) {
console.log(e);
})
.on('end', function () {
console.log("Task: Remove dev code - done");
});
});
Vďaka tomuto pluginu môžem teraz v kľude používať testovací kód a nebáť, že ho nechám aj v produkcii.

Záver

Na podobnom princípe by mal fungovať aj plugin gulp-remove-html. Otázka znie, či je schopný spracovať aj súbory *.php.


Node.js,npm,gulp-remove-code,gulp,*.html,*.php,gulp-remove-html,install,--save-dev
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest