×
Vytvárame riešenia

Ako odstrániť v NetBeans chybu favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE

V IDE NetBeans môže používateľ pri práci so súbormi HTML v konzole naraziť na chybové hlásenie http://localhost:8383/favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE. Hlásenie oznamuje, že nie je definovaná ikona. Jedným z riešení je túto ikonu fyzicky vytvoriť v grafickom programe, vložiť do projektu a použiť element <link>.
Ďalším šikovným riešením je použitie ikony ako zápis base64. Pre tvorbu ikony je možné použiť nástroj base64encoder. Ja som cez neho vytvoril base64 zápis reprezentujúci znak 1.
Príklad: Vytvorenie elementu <link> s obrázkom typu base64.
1
<link rel="icon" href="data:;base64,MQoa">
Element<link> je potrebné umiestniť do elementu <head>. Okrem obrázku zapísaného vo formáte base64 je možné zobraziť aj obrázok typu icon. Stačí namiesto zápisu <link rel="icon" href="data:;base64,MQoa"> uviesť zápis <link rel="icon" href="favicon.ico">. V tomto prípade je potrebné umiestniť ikonu s názvom favicon.ico na definované miesto v projekte.

Záver

Ak poznáte iné riešenie pre odstránenie problému http://localhost:8383/favicon.ico net::ERR_EMPTY_RESPONSE, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Softvér,NetBeans,ERR_EMPTY_RESPONSE,favicon.ico,error,base64
Žiadna časť tohto článku nesmie byť reprodukovaná bez uvedenia autora a URL na túto stránku.
Viac informácií nájdete v sekcii O projekte.

Komentáre

Článok neobsahuje zatiaľ žiadne komentáre.

Pridať komentár

Meno (povinné)
Web
Správa (povinné)
Odoslať
Od najnovších