×
Creating solutions

Ako odstrániť orámovanie elementu img v Internet Exploreri

Internet Explorer žiaľ patrí k prehliadačom, ktoré majú najhoršiu podporu štandardov, používa proprietárne riešenia a musí sa mu venovať oveľa väčšia pozornosť ako prehliadačom Opera, Firefox a Google Chrome. Jedným z príkladov je aj orámovanie obrázkov v odkazoch.
Pri tvorbe odkazov, ktoré obsahujú element <img>, treba myslieť na to, že Internet Explorer vytvára nežiadúce modré orámovania.
Príklad: Príklad vnoreného elementu <img>.
1
2
3
<a href="http://how-to.mldgroup.com">
<img src="logo-how-to.jpg" alt="logo" title="logo">
</a>
Obrázok: Nežiadúce orámovanie obrázka v Internet Exploreri
Nežiadúce orámovanie obrázka v Internet Exploreri
Pre odstránenie tohto ohraničenia je možné definovať v jazyku CSS globálne pravidlo obsahujúce vlastnosť border. Pravidlo sa odporúča uviesť na začiatku šablóny.
Príklad: Zápis pravidla v jazyku CSS pre odstránenie všetkých orámovaní v odkazoch.
1
2
3
a img {
border : 0;
}
Týmto pravidlom sa odstránia všetky orámovania v dokumente HTML. V prípade, že je potrebné nastaviť v odkazoch orámovanie niektorého z obrázkov, stačí uviesť nové pravidlo kdekoľvek za globálnym.

Záver

V prípade úpravy globálneho pravidla je potrebné pri zápise "lokálneho" pravidla brať do úvahy špecifickosť selektorov, ktorá môže mať za následok, že globálne pravidlo bude prepisovať lokálne pravidlá.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 2.2.2013
Kategória: HTML
Značky:
xhtml, programovanie, html, internet explorer


HTML,XHTML,programovanie,HTML,Internet Explorer
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest