×
Creating solutions

Ako odstrániť mriežku v Exceli

Pri práci s MS Office a programom Excel môže byť niekedy nežiadúce mať zobrazenú mriežku, ktorá zvýrazňuje bunky v hárku. Namiesto toho môže chcieť používateľ v dokumente zobrazovať vlastné orámovanie na bielom pozadí bez štandardnej mriežky, prípadne údaje bez akéhokoľvek orámovania.
Obrázok: Dokument s mriežkou a vlastným orámovaním.
Dokument s mriežkou a vlastným orámovaním.
Pre odstránenie základnej mriežky je potrebné vykonať nasledujúci postup:
1. Karta ZOBRAZIŤ (VIEW).
2. Druhá sekcia zľava.
3. Zaškrtávacie tlačítko Mriežka (Gridlines).
Obrázok: Dokument bez mriežky s vlastným orámovaním.
Dokument bez mriežky s vlastným orámovaním.
Obrázok: Dokument bez mriežky a orámovania.
Dokument bez mriežky a orámovania.
Pre vytvorenie vlastného orámovania buniek je potrebné vyznačiť oblasť a kliknúť na kartu DOMOV (HOME). Následne v druhej sekcii zľava treba kliknúť na tlačidlo s ikonou reprezentujúcou orámovanie.
Obrázok: Ponuka tlačidla pre orámovanie.
Ponuka tlačidla pre orámovanie.
Po kliknutí na ikonu pre orámovanie sa zobrazí ponuka s možnosťami orámovania aktuálnej bunky alebo vyznačenej oblasti.
Autor: Matej Lednár
Dátum: 5.5.2013
Kategória: Microsoft Office
Značky: excel, softvér, office, orámovanie, mriežka, grid, gridlines


Microsoft Office,excel,softvér,office,orámovanie,mriežka,grid,gridlines
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest