×
Creating solutions

Ako odstrániť error: Visual Studio Code is unable to watch for file changes in this large workspace

Pri práci s TypeScriptom a lite-serverom (npm install lite-server --save-dev) na Linuxe som začal po spustení lite-servera dostávať chybové hlásenie, kvôli ktorému sa nedal server spustiť. Ako som časom zistil, dôvodom chybového hlásenia bol iný problém, ktorý sa prejavoval po spustení Visual Studio Code a to v podobe chybového hlásenia: Visual Studio Code is unable to watch for file changes in this large workspace.
Pri skúšaní riešení na internete som nakoniec našiel príkaz, ktorý odstránil oba vyššie uvedené problémy.
Príklad: Príkaz na odstránenie chybového hlásenia: Visual Studio Code is unable to watch for file changes in this large workspace
1
2
echo fs.inotify.max_user_watches=524288 | sudo tee -a
/etc/sysctl.conf && sudo sysctl -p

Záver

Uvedený príkaz zapíšte do jedného riadka. Verím, že vám tento článok pomohol pri problémoch s lite-serverom.


Linux,TypeScript,lite-server,Visual Studio Code,watch,workspace
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest