×
Creating solutions

Ako odstrániť dialog so správou ORA-28002: the password will expire within %s days

Pri práci s Oracle SQL Developer môže používateľ naraziť na warning dialog s informáciou A database warning was encountered performing the requested operation: ORA-28002: the password will expire within %s days. Hlásenie informuje o tom, že o pár dni vyprší heslo a je potrebné ho zmeniť.
Obrázok: Hlásenie ORA-28002
Hlásenie ORA-28002
Používateľ tak má dve možnosti, buď si zmení heslo alebo odstráni časový limit platnosti hesla. Zmena hesla sa vykoná kliknutím pravého tlačidla na pripojenú databázu a následne kliknutím na položku Reset Password....
Obrázok: Reset Password
Reset Password
Pre odstránenie platnosti hesla je potrebné zadať nasledujúci príkaz.
Príklad: Odstránenie časového limitu pre heslo.
1
ALTER PROFILE DEFAULT LIMIT PASSWORD_LIFE_TIME UNLIMITED;
Následne je potrebné vykonať zmenu hesla, napríklad cez už spomenutý reset hesla, pričom môže byť použité opäť to isté heslo.

Záver

Ak máte iný tip pre riešenie uvedeného problému, podeľte sa oň prostredníctvom komentára.


Softvér,Oracle SQL Developer,ORA-28002,password,database,warning
No part of this article may be reproduced without mention of the author and URL to this website.
For more information, see the About section.

Comments

Article has no comments.

Add a comment

Name (required)
Website
Message (required)
Submit
From latest